הפוך לדף בית     הוסף למועדפים

ספורי בתים 4 - הבגדדים - חקרה וכתבה רחל נמני

חגיגות שנות ה 80 | עדכון אחרון:  04/08/2015 17:49

לרחוב ששמו היום כליל החורש היו שני שמות עממיים – האחד "הרחוב העליון" והשני "רחוב הבגדדים".

 יוצאי בבל, ה״בגדדים״ בעגה המקומית, היתה הקבוצה השניה בגודלה מבין המתישבים הראשונים ורבים היו קשורים  בקשרי משפחה.

ברשימה של תושבים ביקנעם בשנת 1936 מופיעים לוי אליהו, מנצור אליהו ראובן, ארוילי מנשה ואברהם, אליאס יהודה יחזקאל וארוילי שלמה.

בפנקס הבוחרים של שנת 1939 מופיעים בני משפחת לוי, ארוילי, מנצור

בפנקס הבוחרים של של 1942 מופיעים בני משפחת ארוילי, לוי, מנצור וסומך.

זה באשר למסמכים שמצאתי.

וזה מה שהעליתי מזכרונות צאצאי משפחות יוצאי עירק שחיו ביקנעם -

שמחה לוי (מופיעה ברשומות כבן חיים כנראה ע"מ להבחין אותה משמחה ארוילי) ומשה לוי הם אח ואחות.

שמחה הגיעה עם 7 ילדים.- נעימה, אליהו, יונה, חיים, אפרים, דוד, שושנה. נעימה  היתה נשואה לשלמה ארוילי.

לפי זכרונה של רותי קסירר לבית ארוילי הראשונים מבני משפחת ארוילי שהגיעו ליוקנעם היו הוריה שלמה ונעימה וזאת בשנת .36  שלמה ארוילי הגיע לפלשתינה ב-32 למגדיאל. אשתו ושני ילדיהם – אברהם ושושנה ז"ל הגיעו זמן מה אחריו. ביקנעם נולדו להם עוד 3 ילדים. הם עסקו בגידול ירקות והיו להם גם פרה ועיזים.

בן נוסף למשפחת ארוילי היה מנשה שנישא ללאה המופיעה  בפנקס הבוחרים של 42.

אחותו של שלמה ארוילי סמן טוב הלה ובעלה חיים היו כנראה זמן קצר בלבד ביקנעם. חיים היה השוחט עד עזיבתו. בפנקס הבוחרים של 39 הם רשומים כעוזבים וזו אכן השנה שבה מכרו את האדמה ועזבו.

משפחת לוי  משה ופלורינה הגיעו לפלשתינה בשנת 1923. ליוקנעם הגיעו בשנת 1936. אביבה בתם הבכורה נולדה ביקנעם ביולי 36 אחותה שרה ב-40. הם עסקו בחקלאות בגידול ירקות. את יקנעם עזבו באמצע שנות ה-50.

רחל שם טוב היתה אחותה של פלורינה לוי. שם טוב שם טוב גיסה של רחל הגיע לארץ בשנת 1945 עם קבוצת אנשים שבאו בכוונה להשקיע בפלשתינה. הוא הגיע ליוקנעם לבקר את קרובת משפחתו וקנה את הבית שאמור היה לשמש את המשפחה כבית קיץ. הבית נבנה ע"י מרדכי ודוד ריבובסקי – דייגי. שלמה שם טוב אחיו של שם טוב שם טוב הגיע ארצה ב-49 ואתם הגיע אחיו אברהם שלימים למד רפואה בסורבון והיה לקרדיולוג ילדים ידוע. רחל שם טוב שהיתה אלמנה אם לשני ילדיה שרהפין ועבודי הגיעה אתם ארצה ב-50. הבית היה מושכר באותו זמן והם חיכו שיתפנה (הדיירים היו פוגל ישראל וחנה, משפחת יצחק ועליזה נחמני, משפחת אשר ומלכה שמיר ומשפחה נוספת. תקופת מה היה בבית גן ילדים). לימים שלמה שם טוב קבל משק במנסורה והיה חקלאי עד 59 אז מכר את המשק לאלי יוקר. שרהפין נישאה לבן דודה – ימין, שניים מילדיהם נולדו ביוקנעם והם עזבו בשנת 60.

בארכיון הציוני יש "רשימת קוני בגדד" – ללא תאריך - מופיעים בה– יונה משיח, ג'ורג' ציון, אליאס יהודה יחזקאל, סחייק אברהם יחזקאל, סאיר כדורי מנשה, עזור סלים אברהם, זמצי חיים שאול ווקיל משה יחזקאל. זו כנראה קבוצה שהגיעה לפלשתינה ביחד ע"מ לרכוש אדמות ולהשקיע מכספם. מתוך הקבוצה הזו היחיד המופיע בשנת 36 כתושב יקנעם הוא אליאס יהודה יחזקאל שכנראה היה כאן זמן קצר בלבד. טובה וקיל זוכרת שבאה עם אמה לרכוש קרקע בפלשתינה בשנת 45.  משפחת וקיל רכשה אדמות עוד קודם לכן במקומות שונים בארץ כולל ביקנעם. הם הגיעו  ליקנעם בשנת 51 עם 8 ילדים. אבי המשפחה קנה צריף והעמידו במגרש  את יקנעם עזבו ב-58. הצריף של וקיל ברחוב מעלה הבנים עדיין עומד והוא הושכר במשך השנים לשוכרים שונים.

על משפחת מנצור לא הצלחתי לקבל מידע לבד מהעובדה שהיה להם בן בשם אברהם שלמד בכתה אחת עם בני בשן.

עם קום המדינה הגיעו ליקנעם קרובי משפחה של התושבים הותיקים והתגוררו בצריפונים (מצפון למשק אנגל) – משפחת ששון, ימין ושרעבי. הם עזבו לאחר שנתיים או שלוש.

אדמות יוקנעם נקנו ע"י יוצאי בגדד בהיותם כבר בפלסטינה.  למה יקנעם – לא הצלחתי לקבל תשובה. אחת הטענות היתה שהמחיר לדונם ביקנעם היה נמוך יחסית למקומות אחרים בפלסטינה אלא שחישוב השטח היה דונם תורכי שהוא קטן יותר מ-1000 מ"ר.

כל המשפחות המוזכרות לעיל, למעט משפחת ארוילי, עזבו את יקנעם עד סוף שנות החמישים. בני הזוג ארוילי חיו ביקנעם עד סוף ימיהם. שלמה ארוילי נפטר ב-85 נעימה ב-97.. היום גרה ביקנעם רותי קסירר לבית ארוילי ומשפחתה.

 

 

ותודה לתמר הראל על המפה המצורפת.

 

 

שתי הערות -

 

א.      בניגוד לנאמר בפרסום לשבת אומנים, יקנעם לא נוסדה ע"י יוצאי מרכז אירופה בלבד. היו בין הקונים גם מפולין, מלטביה מפלשתינה וגם מעירק. אני מקווה שמילאתי פה חוב של כבוד ליוצאי עירק .

ב.       המקורות שלי לכתיבה הם – הספר שכתב אבי "יקנעם הכפר החריג" וכן זכרונותיו שהעלה על הכתב. הארכיון של יוקנעם, הארכיון הציוני בירושלים ושיחות עם אנשים הנוגעים לדבר.  אם נראה למי מהקוראים שפרטים חסרים ו/או שגויים – עמכם הסליחה

 

  הבית השמאלי  בתמונה המצורפת הוא בית שם טוב שעבר למשפחת רוטמן והוא עלה באש לפני אי אלו שנים.  לאחר מכן הם בנו שם את ביתם החדש.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

הרצאה מאת אראלה ברעם
, טל: 04-9893252, פקס: 04-9894802, דוא"ל: vaad@yokneam.org
מועצה אזורית מגידו | צרו קשר

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ