הפוך לדף בית     הוסף למועדפים

מועדון הצופים – סיפורי בתים 12

| עדכון אחרון:  13/07/2015 17:09
{BB159242-96B4-4782-9A74-12A2C6FE37E0}_מפתן

המבנה המשמש היום את תנועת הצופים – או בשמו העממי מפת"ן (מפעל תעסוקה לנוער) עבר כמה וכמה גלגולים.

 בישיבת הנהלת המועצה מיום 20.6.50 מחליטים לייפות את כוחו של לוינגר לטפל בהשגת כספים לשם הקמת מרכז מלאכה וב-4.7.50 מחליטים שהביתן או הביתנים יוקמו ע"י המועצה. בדצמבר 50 שוב דנים בנושא וההחלטה היא – לטפל.

במאי 51 אושרו לקיחת מספר הלוואות ביניהן 5500 לירות לבנין בתי מלאכה וביולי של אותה שנה יצא מכרז - מחליטים לתת את העבודה לדוד דייגי אלא שלאחר מכן בא מישהו עם הצעה זולה יותר.

         באוקטובר יש כבר החלטות על גובה שכ"ד וגובה הפיקדון – 250 לירות – "השתתפות בהוצאות הבניה שיוחזרו בעת החזירו את החדר למושבה בניכוי 10% מהסכום הנ"ל עבור כל שנה שהשתמש בחדר."  ואילו בנובמבר מתייחסים גם ל- "שוכרים שהותקן בבית מלאכתם תקרה ישלמו 300 לירות וינוכה להם כל שנה 30 לירות". בנובמבר יש כבר רשימת מעוניינים בחדרים וההחלטה היא כי "חלוקת החדרים בבתי המלאכה תעשה בהתאם לסדרי התשלום שיכניסו  המעוניינים לקופת המועצה". ובנובמבר יש דרישה להבטיח מחירים רשמיים מצד בעלי המלאכה.

ביוני 52 מחליטים לגבות מהשוכרים גם את דמי השימוש במים וניקוי השירותים.

בפרוטוקולים של ישיבות המועצה – הנהלה וועדות – בדיונים הנוגעים לבתי המלאכה לא מצוין מיקומם. בתזכיר, ללא תאריך, המצוי בארכיון  "תזכיר – מבנה מפתן  במגרש 24 בגוש 11090" אשר נחתם ע"י זאבי כחולי בשמשו יו"ר הועד, מצוין ש"המבנה, אשר הוקם בתחילת שנות החמישים שימש לבתי מלאכה וחנויות, לאחר מכן אחסן את המוסד החינוכי "מפת"ן" של משרד הסעד"  זה המסמך הראשון שמצאתי  שיש בו זהות בין מספר החלקה שעליה בנוי המבנה המשמש כיום מועדון הצופים לבין העובדה שבמקורו נבנה לבתי מלאכה.

         מסמך נוסף המקשר בין מספר המגרש – בתי המלאכה והמפת"ן הוא תעודת שומא שמגיש שמאי מקרקעין לוועד ביוני 71 על הבית ושם הוא כותב – "הבניין הוקם, כפי שמוסרים לי, לפני כ-19 שנה"  אם כך השנה שבה נבנה המבנה הנדון היא 1952.

ומה היה שם? – סָפּר היה, חנות גלידה הייתה, חנות לבגדי את"א  (אריגים תוצרת ארצנו) היתה וכן היה סנדלר.

מתי חדל לשמש למסחר ולבתי מלאכה והחל לשמש כבי"ס?  המפת"ן החל את דרכו במעברה זאת ניתן להסיק מתמונה המצויה בארכיון המושבה.  בינואר 54 בישיבת הנהלה מחליטים "לפעול להרחבתו של המפת"ן ולכלול בו גם נגריה כדי שישמש ללמוד מלאכה לבי"ס יסודי ולהכשרת נוער לאחר ביה"ס". בעלון מועצת הפועלים מס. 1 "מהמתרחש ביקנעם" מדצמבר 55 מדובר על כך שבית הספר שוכן במבנה עץ. הלימודים כללו – מסגרות, נפחות, פחחות, ריתוך אוטוגני. הבנות למדו תפירה. לומדים גם לימודים כלליים וגם שרטוט. בגנזך המדינה מסמך מיום 5.10.55 – מאשר משרד החינוך והתרבות לשנה"ל תשט"ז – 26 שעות הוראה למפת"ן ביקנעם.

 בישיבת הנהלה מיום 10.6.56 הוחלט להקצות למפתן את המגרשים  24 ו-25 בגוש 11091 – במגרש 24 נמצא הבניין של בעלי המלאכה.  היו שזכרו צריף על מגרש 25 – לא מצאתי לכך אישוש. בנובמבר של אותה השנה מחליטים למסור את החדר הפנוי בבתי המלאכה למפת"ן.  אם כך המבנה חדל לשמש כחדרי מלאכה ומסחר כנראה בתחילת שנה"ל 57 /56. מתי כבר לא שימש את ביה"ס? - מהתכתבויות  הועד עם משרד הסעד בקיץ 71 עולה כי החל מיולי 71 בטל החוזה באשר לשכירת המבנה.

         השלב הבא שמצאתי עליו תיעוד הוא השכרת המבנה לרשות הניקוז מגידו, אגודת ראם (ראם – בשמה המלא - אגודה חקלאית מרכזית שיתופית) ופלגי מים.  בישיבת המועצה האזורית מגידו אושרה הצעת ההנהלה "להחכיר בנין ציבורי ביקנעם לרשות ניקוז מגידו, אגודת "ראם" ואגודת "פלגי מים" – המועצה תכסה את כל הוצאות השיפוץ ותדאג להחזקה השוטפת תמורת שכר דירה". עלות השיפוץ מהווה שכר דירה לתקופה של שבע שנים עד סוף יוני 1980. בנובמבר 79 נחתם עם האגודות הנ"ל חוזה להשכרת מבנה ביה"ס כך שהחל משנת 1980 עמד מבנה המפת"ן ללא שימוש תקופות ממושכות. מדי פעם היה שימוש בחדר זה או אחר – ב-89 למשל, שכרה רותי קפלן חדרים לחנות לדברי נוי.

         בתזכיר שציינתי קודם מצוין  גם שלמרות שיש מחסור בבנייני ציבור לא ייעשה שימוש בבנין המפת"ן כל עוד הכביש הראשי חיפה מגידו עובר במושבה (מחשש לחוצים אותו). כאשר נראה כי הכביש העוקף הופך לעובדה נחתם במרץ 94  הסכם עבודה לשיפוץ מבנה המפתן עבור בית נוער. ואכן  בקיץ 1994 נחנך הכביש העוקף. הכביש שנקרא היום דרך העמק ופעם הכביש הראשי ועוד קודם לכן כביש רוקפלר (שרצה לבוא לחפירות מגידו ולנסוע בנוחיות) הפך להיות כביש פנימי ולמעשה הוסר המכשול. במקביל לשימוש הנוער במבנה שכן באחד החדרים הארכיון של המושבה עד שבשנת 2001 עבר למשכנו הנוכחי. שיפוצים נוספים נעשו במבנה שנבנה לשימוש לבתי מלאכה, הפך למפת"ן, הושכר לגופים שונים והיום הוא עומד כולו לרשות הצופים.

הרצאה מאת אראלה ברעם
, טל: 04-9893252, פקס: 04-9894802, דוא"ל: vaad@yokneam.org
מועצה אזורית מגידו | צרו קשר

הוקם ע"י MeyData - אתרים קהילתיים עיצוב מיכל שטינמץ