חודש:שנה:
א ב ג ד ה ו ש
01
16:30-18:25
בית העם-מועדון 60+ "המאפיה היהודית בארה"ב" מנחם טילמן
18:30-21:00
בית העם-ישיבת הוועד המקומי מס' 4
02
03
04
05
06
07
08
16:30-18:30
בית העם-מועדון 60+ מלך המעדר - לוי אשכול
09
10
11
12
13
14
15
16:30-18:30
בית העם-מועדון 60+ נוסטלגיה מוסיקלית עם גיל נאור
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
תאריך נוכחי:15/06/2021